Kamu Spotu

Gösterimin en yalın hali, Kamu Spotu

İçeriği ve görsel yapısı bakımından, kısa zaman kullanımı özelliğiyle izleyiciyi etkileyebilmenin hem çok önemli olduğu hem de çok zor olduğu kısa film türlerinden biridir kamu spotu.

Kamu spotu filmleri önemle belirlenmiş ve amacı netleştirilmiş temalar dahilinde yapılmakta ve kısa zamanda mutlak farkındalık yaratmak amacıyla üretilmektedirler.

Kamu spotlarının toplumsal bilinci arttırıcı özelliklerini bünyesinde barındırması bakımından günümüzde devlet organları ve sivil toplum örgütleri tarafından sıkça kullanılmaktadır.

Hassasiyetle hazırlanması gereken kamu spotu filmlerinin senaryo hazırlıkları belirlenmiş olan tema çerçevesinde yapılmalı, doğru tespitler yapılarak prodüksiyonu gerçekleştirilmelidir.

Hedeflenen sonuçların elde edilebilmesi için detaylı taslak senaryo çalışmaları yapılmalıdır. Doğru sonuca ulaşabileceğimize inandığımız senaryo üzerinde yine doğru çekim koşulları ve doğru oyuncularla çekimler gerçekleştirilmelidir.

Bu ve bunun gibi koşullar sağlandığında kamu spotu filmleri istenilen başarıya ulaşıp, kurumunuzu, projelerinizi rahatlıkla kitlelere yaymanızı ve farkındalık yaratmanızı sağlayacaktır.
Copyright © SineSetFilm 2018. All rights reserved.