Eğitim Filmi

Eğitim/Öğretimde görsel olmanın gücünü yakalayın

Görsel Eğitim filmleri, firmaların ve kurumların kalifiye personel yetiştirme ihtiyacına cevap vermek amacıyla hazırlanan görsel eğitime dayalı filmlerdir. Firmanızın/kurumunuzun çalışma prensiplerine, kurum kültürüne ve amaçlarına uygun olarak prodüksiyonu gerçekleştirilen eğitim filmleri, her türlü konuda personel eğitimine cevap verecek nitelikte yapımlardır.

Aynı zamanda eğitim kurumlarının müfredatlarına uygun olarak hazırlanıp, derslerde sınıf ortamlarında kullanılan görsel eğitim filmleri, öğrencilerin işlenen konuları daha çabuk öğrenebilmelerine yardımcı olan bir eğitim aracıdır.

Sonuca ve pratiğe odaklı olması hedeflenen görsel eğitim filmlerinin başarısı, kurumla ortaklaşa yürütülecek geliştirme faaliyetlerindeki doğru ve nitelikli iletişime bağlıdır. SineSet Filmin yaratıcı ekibi bu organizasyonu gerçekleştirirken bir çok faktöre dikkat ederek eksiksiz bir çalışma yürütmek için gece gündüz özverili bir performans sergileyecektir.

Görsel eğitim filmlerinin süreleri verilmek istenen eğitimin özelliklerine ve taleplerinize uygun olarak belirlenmektedir. Eğitim filmlerinin süresi ne olursa olsun bölümlere ayrılır ve her bölüm minimum 5 dakika, maksimum 30 dakika olarak planlanır. Bu sayede odaklanma ve öğrenme eğilimleri eğitim konusuna, eğitimi veren ve alan kişilerin algılama standartlarına uygun olarak maksimum seviyede tutulmuş olur.

Görsel olarak desteklenmiş eğitim filmleri, firmanızı, kurumunuzu, faaliyetlerinizi ve eğitimlerinizi, belirlediğiniz hedef kitleye daha detaylı ve verimli bir şekilde tanıtmanızı sağlar. Eğitim filmleri, personelinizin, öğrencilerinizin eksiksiz ve nitelikli gelişimini destekler, eğitimini sağlar. Hatta eğitim filmlerinin kullanılması yeni eğitim stratejileri geliştirebilmenize yardımcı olur.
Copyright © SineSetFilm 2018. All rights reserved.